WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika

Ölüm bacalarına Danıştay’dan red

Ölüm bacalarına Danıştay’dan red
Bu haber 08 Şubat 2019 - 12:21 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 2013 yılında Tekirdağ’ın Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kömürlü termik santral kurulmasını öngörerek; Trakya Bölgesi Çevre Düzeni Planı ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı’nda yaptığı değişiklikler, Trakya Platformu’nun açtığı davalar sonucu Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Tekirdağ İl Temsilcisi Dr. Cemal Polat, Trakya’daki tüm termik santral plan değişikliklerinin ve projelerinin iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Danıştay kararı ile Malkara ve Marmaraereğlisi halkı ve doğası şimdilik termik santral belasından kurtulmuş gözükse de Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran hala termik santrallerin tehdidi altındadır.” Diye konuştu.

“SANTRALLER YER ALTI SULARININ TÜKENMESİNİ HIZLANDIRIR”

Trakya’da kurulacak termik santrallerin, yer altı su kaynakları için ciddi tehdit oluşturacağını kaydeden Polat, “Danıştay 6.Dairesinin verdiği gerekçeli iptal kararına değinerek “1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni planında sanayi gelişiminin sınırlandırılması bir ana ilke olmasına karşın, planın vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören ve çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi yatırımlarını destekleyen hükümlerin anılan ilkelerle uyumlu olmadığı; Kömüre dayalı termik santralin, Marmara Bölgesi ve Ergene Havzasında tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin en büyük özenle korunması gereken doğal kaynaklar listesinin başında yer aldığından, sürdürebilirlik ilkesi gereğince yeraltı sularının, ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenme sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığı;  Dava konusu 1/100.000 ölçekli plan değişikliği ile ithal ve ya yerli kaynaklı ve mevcut kömür rezervlerinin kullanılmasına dönük olarak, 2.  Ve 3. Maddelerde ifade edilen alanlarda da Ergene Havzası’nın başta gelen çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalışı nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen ve bu kapsamda bulunan kömüre dayalı termik santral kurulmasına olanak sağlayan dava konusu plan değişikliklerinin Ergene Havzası açısından sürdürebilirlik ilkesi, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” İfadelerini kullandı.

“BU ALANLAR TERMİK SANTRAL TEHDİDİ ALTINDA”

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyoruz; hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğu defalarca tescillenen tüm plan değişikliklerinden derhal vazgeçin.” Diyerek Bakanlığa çağrıda bulunan Polat, “Siyasi iktidarın hazırlayıp onaylamış olduğu bölge planında kömürlü termik santraller yasaklı sanayi türü olmasına karşın kömürlü termik santral kurulması için planlarda ısrarla değişiklikler yapılması hukuksuzluğun ötesinde vicdansızlıktır. Danıştay kararı ile Malkara ve Marmaraereğlisi halkı ve doğası şimdilik termik santral belasından kurtulmuş gözükse de Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran hala termik santrallerin tehdidi altındadır. Trakya çok özel ekolojik değerlere, verimli tarım topraklarına sahip bir bölgedir. İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. Ekonomik faaliyet, yaşayabilmek için üretme eylemidir. Yaşayabilmek için üretme faaliyeti, kendi varlık zemini olan “yaşama” faaliyetini ortadan kaldıracak bir edime dönüştüğü anda ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Kimse ölmek için üretmez. Yaşamak için üretir. Yaşamak için üretebilmek için de yaşam kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması gerekir. Anayasa’ya göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu siyasi iktidar unutamaz. Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler kurumlarca görmezden gelinemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son Danıştay 6. Dairesi kararı gereğince Trakya Bölgesi’ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmelidir. Danıştay kararları göstermektedir ki Trakya halkına ve hukuka rağmen bölgemizde hiçbir şey yapılamaz. Bakanlıklar kamu vicdanı ve kamu dışında hiçbir amaç taşıyamazlar” değerlendirmesinde bulundu.

“TRAKYA HALKI ÖLÜM SANTRALLERİNİ İSTEMİYOR”

Polat, Trakya Platformu olarak, Trakya’da yaşama kasteden her türlü projeye karşı olduklarına değinerek, “Planlama adı altında yapılan değişiklikleri ile bölgemize kurulmak istenen termik santraller ölüm projeleridir. Trakya halkı ölüm santrallerini istemiyor. Bakanlık neden doğayı korumak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam hakkını sağlamak yerine yatırımların önünü açan plan değişiklikleri peşinde koşmaya devam etmektedir. Günümüzde Trakya ekolojisi birçok yıkım tehdidi altındadır.40 yıldır kirletilen ve sermayeye karşı siyasi irade gösterilemediği için hayata dönemeyen Ergene nehrinin yanı sıra kurulan ve sürekli genişletilen Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Üretim Bölgeleri ile artık sanayi havzasına dönüştürülmek istenmektedir. Trakya’da yaşamımıza kasteden her türlü projeye karşı olan Trakya Platformu, yürüttüğü hukuki süreçler, yaptığı bilimsel çalışmalarla, toplumsal mücadeleye önemli nitelikler ve deneyimler kazandırmaya çalışıyor. Bu karar ile ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Trakya’da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşama hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir” diye konuştu.

“ASLA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL KURULAMAZ”

“Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya’ya asla kömürlü termik santral kurulamaz.” Diye konuşan Polat sözlerini şu şekilde noktaladı: “Trakya’mızın insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun. Trakya Platformu ve bölgedeki tüm yaşam savunucuları olarak yaşam karşıtı tüm projeler, planlar iptal edilene kadar hukuksal, bilimsel ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından düzenlenen basın açıklamasına F. Gökhan Tanrıöver, Avukat Gülşen Tufan ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekirdağ İl Temsilcisi Cemal Polat yer aldı.

Habertrak/Özlem İnan

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
WEB TV
Örnekler