WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika

Tekirdağ’ın o bölgesi korunacak

Tekirdağ’ın o bölgesi korunacak
Bu haber 08 Kasım 2019 - 15:46 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Tekirdağ İl Temsilcisi Dr. Cemal Polat, Tekirdağ Çerkezköy ilçesi sınırları içerisinde kalan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) 500 hektarlık alanda kurulması planlanan enerji üretim alanına, Bilirkişi Heyeti’nin iptal ve durdurma kararı verdiğini kaydetti.

Polat, Bilirkişi Heyeti’nin bölgede yaptığı keşifte; Trakya Bölgesi’nde aşırı sanayi büyümesinden kaynaklı tarımsal ve doğal alanların kaybedilmesi, yer altı sularının azalması ve kirlenmesinin engellenmesi yönündeki stratejilerin dikkate alınarak, orman alanları üzerine kurulacak olan termik santral yapımına olumsuz karar verdiğini belirtti.

“ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA AYKIRI BİR KARAR”

Mahkeme heyetinin de bilirkişi raporunun görüşlerine kulak vereceğini kaydeden Polat, “Mahkeme heyeti de zaten yasal olarak bilirkişi raporunun görüşlerini dikkate almak zorundadır. Dolayısıyla burada böyle bir planlama yapılmayacağına hukuk da adalette haklı olarak doğru bir karar verecek. Buradaki insanların yaşam alanlarının korunmasını ve özellikle de çevre düzeni planlarına da, ana ilkelerine de aykırılığı kabul edilerek bunların iptali ve durdurulması kararı verildi. Bilirkişi Heyeti de Trakya Bölgesi’nde termik santral yapılmayacağı konusunda da net bir şekilde görüşünü ortaya koymuştur. Bizim bu konuda mahkemeye ve Türk adaletine güvenimiz devam ediyor.” Değerlendirmesinde bulundu.

“TALEPLERİMİZ HAKLI GÖRÜLEREK İPTAL KARARI VERİLDİ”

Tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması konusunda bir karar verildiğine değinen Polat, “2018 yılında, Çerkezköy sınırları içerisinde kalan ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi yapımı için 500 hektar büyüklüğündeki alanın enerji üretim alanı olarak belirlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.10.2017 tarihinde onaylanan Trakya Halk Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğine TMMOB olarak iptal davası açtık. Burada Danıştay tarafından yapılan Bilirkişi Heyeti’nin yaptığı incelemeler sonucunda bizim odamızın talepleri haklı görülerek termik santral enerji üretim alanının iptali konusunda bir karar verildi.” Şeklinde konuştu.

BİLİRKİŞİ HEYETİ’NİN RAPORU:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17.10.2017 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin iptali istemi ile açılan davada bilirkişi kurulunun sunduğu sonuç ise şu şekilde:

“Dava konusu işlem ile bu bölgede termik santral alanı planlanması yaklaşımı Çevre Düzeni Planı genelinde ve ilkesel açıdan ele alındığında, Trakya Bölgesi Ergene Havzasına ilişkin geçmiş plan ve yargı kararlarına aykırılıklar barındırmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olan alan ve kömüre dayalı termik santral yapımına yönelik plan, rapor, hüküm ve kararlarının 24.8.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında 5.6.2013 ve S.2,2015 tarihlerinde yapılan değişiklikler ve anılan değişiklikler için açılan davalarda daha önce verilmiş yargı kararının, Trakya Bölgesi Ergene Havzası geneline ilişkin bir ilke kararı niteliği taşıdığı dikkate alındığında, bu bölgede bir plan değişikliği ile termik santral alanı önerisi getirilmesi bu ilkesel yaklaşım ile ters düşmekte, anılan yargı kararıyla bağdaşmamaktadır.

1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının Plan Açıklama Raporunda açıkça ifade edilmiş olan ‘tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması’ gereği doğrultusunda davaya konu plan değişikliği işlemi Çevre Düzeni Planının kendi ana stratejisine aykırılık taşımaktadır.

Çerkezköy’de, sanayi ve konut gelişiminin bu derece yoğunlaştığı bir yapılı çevrede, yerleşimin kuzeydoğusundaki yeşil ve açık alanların (orman alanının) korunması yönündeki plan kararı sürdürülmeyerek, yapılan davaya konu plan değişikliği işlemi ile sanayi ve enerji üretim işlevinin orman alanlarının içine de dağınık biçimde yayılmasının öngörülmesi şehircilik ve planlama ilkeleri açısından doğru bir planlama yaklaşımı değildir.

Çerkezköy’de orman alanları İçinde termik santral yapımını öngören plan değişikliği Çevre Düzeni Planının “bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemek” ve “tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenlemek” ilkesi; “sanayi gelişimini planlarla sınırlandırmak” ilkesi; “koruma kullanma dengesinin sağlanması” ilkesi; “tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması” ilkesine aykırıdır ve bu ana İlkeleri zedelemektedir. Planın ana İlkeleriyle bağdaşmayan bir plan değişikliği İşlemi söz konusudur.

“YARGI KARARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Plan Açıklama Raporunun ana hedefi ve yaklaşımları kapsamında belirtilen “Trakya bölgesindeki aşırı sanayi büyümesinden kaynaklı olarak tarımsal ve doğal alanların kaybedilmesi ve yer altı sularının azalması ve kirlenmesinin engellenmesi” yönündeki temel plan stratejileri dikkate alındığında, Çerkezköy’de orman alanları üzerine getirilen termik santral yapımına yönelik plan değişikliği işlemi ile çevre düzeni planının ana kararları, özellikle koruma-kullanma dengelerine ilişkin kurgu ve dolayısıyla plan bütünlüğü olumsuz etkilenmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde çevre düzeni planları için “çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte, plan değişikliği yapılabilir” ifadesi yer almakta olup, davaya konu plan değişikliği, planlama alanının bu alt bölgesinde (Çerkezköy’de) çevre düzeni planında belirlenen ana plan kararını ve bu kararın sürekliliği ile bütünlüğünü bozan nitelikte olduğu için işlem bu nedenle ilgili yönetmeliğe de aykırıdır.”

Habertrak/Özlem İnan

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER