DOLAR 32,7878 % 1.53
EURO 35,1602 % 0.53
GRAM ALTIN 2.457,99 % 2,80
ÇEYREK A. 4.018,81 % 2,80
BITCOIN 66.196,00 -0.031
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava

Mühendis, mimar ve şehir plancıları hak arayışında

 

“MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARI İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

18-22 Ekim Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancıları Haftası etkinlikleri kapsamında TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasında meslektaşlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Sekreteri Cafer Çetin ; “Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri ise neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. ”diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN

69 YILLIK 18-22 Ekim Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancıları Haftası’nın geçmişi hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Sekreteri Cafer Çetin  “4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştur. TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır. 1954 yılından bu yana aradan geçen 69 yıl içerisinde Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sayısı artmış, meslek disiplinleri çeşitlenmiştir. Bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 225 şube ve 53 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. TMMOB, 100’den fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 700 bin civarı üyesiyle, Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir. 69 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü mücadelemizin, yıllar içerisinde emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, Birliğimizin bugün taşıdığı kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.” şeklinde konuştu.

“MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DA EKONOMİK SORUNLARLA BOĞUŞUYOR”

Birçok meslekte olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştığını ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Sekreteri Cafer Çetin; “Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 69 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, zenginlerin ihtiyaçlarının yoksulların ihtiyaçlarının önünde tutulması ile halkımızın refahı, çıkarları; meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir. Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri ise neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir.” İfadelerini kullandı.

“KAMUDAKİ MESLEKTAŞLARIMIZ DÜŞÜK ÜCRET SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA”
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüze olduğunu ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Sekreteri Cafer Çetin; “Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz, tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır. Birliğimiz, Cumhuriyet’in 100. Yılına yaklaştığımız bu tarihi günlerde, bir asır önce ülkemizin kuruluşunda emeği geçen tüm meslektaşlarımız gibi bugün de, 69 yıllık mücadele tarihimizden aldığı sorumlulukla, bu gidişata ’dur’ diyerek, hem mesleğimizin hem halkımızın geleceği için tüm meşru zeminlerde sesini yükselterek soruyor; ‘Boşuna mı okuduk? Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasına; TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Temsilcisi Dr. Cemal Polat ve TMMOB üyesi meslek kuruluşlarının temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Habertrak/Bülent Kutlutürk

 

 

  “MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARI İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK” 18-22 Ekim Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancıları Haftası etkinlikleri kapsamında TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında meslektaşlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çeken İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Sekreteri Cafer Çetin ; “Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri ise neredeyse hiç değişmemiştir. […]

20 Ekim 2023 - 14:54