WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika

Tekirdağ’da KESK’li kadınlar, Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çeken KESK’li kadınlar, “AKP’nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz. ”dediler.

KESK’Lİ KADINLARDAN 2018 BÜTÇESİNE TEPKİ

Üç Kemaller Parkı’nda toplanan KESK’li kadınlar adına açıklama yapan Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi Kadın Sekreteri Filiz Çetin, bütçenin ayrımcı yönlerine dikkat çekti.

Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi Kadın Sekreteri Filiz Çetin, cinsiyet eşitsizliğinin alanlara göre dağılımının ele alınması gerektiğini ifade ederek, “Hepimizin bildiği üzere bütçeler;  ülke yönetiminde söz sahibi siyasal iktidarın gelirleri kimden toplayacağına ve bu gelirlerin kimlere veya hangi toplumsal kesimlere nasıl pay edileceğine dair yaklaşımını ortaya koyan politik belgelerdir. Siyasal iktidarlar belirledikleri bütçe politikası ile var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak mı yoksa yeniden üretmek için mi kullanacaklarını açık ederler. Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en derin yaşandığı; eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma ve şiddet gibi temel başlıklarda kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığın artarak devam ettiği bir ülkedir. 2017 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye cinsiyet eşitliğinde 144 ülkenin içerisinde 131. sırada, ekonomide cinsiyet eşitliğinde 128’inci, eğitimde 101’inci, sağlıkta 59’uncu, siyasette cinsiyet eşitliğinde ise 118’inci sırada yer almaktadır” diye konuştu.

“TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME HAYATA GEÇİRİLMEMİŞTİR”

Kamu hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları uygulanacaksa bütçe tasarımı ile başlanması gerektiğini söyleyen Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi Kadın Sekreteri Filiz Çetin açıklamasının devamında şu görüşleri ileri sürdü: “Eşitleyici kamu hizmetlerinin tasarımı ve uygulanması için, ihtiyaçları farklılaşan ve özel politika uygulaması gerektiren nüfus kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, demokratik, kapsayıcı ve adil bir kalkınma için, sadece kadınlarla erkekler arasında değil, grupların kendi içlerindeki eşitsizlikleri gidermek için, kadın emeği sömürüsünün önlenmesi ve ev içi emeğin hakkının verilebilmesi için, bütçe uygulama süreçlerinde eşitsizliğin yeniden üretilmesini engellemek için, bütçe gelirlerinin toplanması ve harcama süreçlerinde eşitsizliğin yeniden nasıl üretildiğini ortaya çıkarmak için, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) yapılmalıdır. TBMM Başkanlığı ilk kez 2013-2017 Stratejik Planı’nda ‘kurum bünyesinde kadınların çalışma hayatındaki sorunlarına ilişkin duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı gözetmek’ ilkesine yer verilmiş olmasına rağmen, söz konusu ilke ne yazık ki kağıt üzerinde kalmış, hazırlanan bütçelerde bu ilkeye uygun hiçbir adım atılmamıştır. Ayrıca BM Ortak Programı ile 11 pilot ilde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme(TCDB) için 2015’te hazırlanan projenin tamamlandığı bilinmesine rağmen 2018 bütçesi dahil TCDB hayata geçirilmemiştir.”

“KADINA YÖNELİK AYRIMCI ZİHNİYET BÜTÇELERE DE YANSIMIŞTIR”

Bütçenin hazırlanma sürecine kadınların dahil edilmediğini ileri süren Çetin, “İşçiler, kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli sendika ve konfederasyonlar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, toplumsal kesimlerin temsilcileri tamamen sürecin dışında tutularak hazırlanan 2018 bütçesinin her aşamasında söz söyleme, yetki kullanma ve karar alma hakkı siyasal iktidarın tekelinde toplanmıştır. Aynı zamanda,  yaratılan eşitsizliklerden en fazla etkilenen kesim olan kadınlar da sürecin dışında tutularak, bütçenin gerek hazırlanma, gerekse uygulama süreçlerine ‘kadın bakış açısı’ dahil edilmemiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana, mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmeye dönük yeni adımlar atılmıştır. Öte yandan tüm politikaları ile kadın özgürleşmesi karşıtı bir siyasal partinin eşitleyici bir bütçe hazırlaması zaten beklenemez. AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmemesi, artması; kadın emeği ve bedeni üzerinde tahakkümün kurumsallaştırılması, kadına yönelik ayrımcılık ve suçların yaptırımsız bırakılması bir politik tercihin sonucudur. AKP, bu politik yaklaşıma paralel olarak; 4+4+4 sistemi ile kadını örgün eğitimin dışına çekme, ‘en az üç çocuk’ politikası ile evde tutma, emek alanını güvencesizleştirerek ve esnekleştirerek de kadın emeği sömürüsünü derinleştirmeyi hedeflemektedir. Kadına yönelik ayrımcı zihniyet, eşitlik karşıtlığı bütçelere de yansımıştır” şeklinde konuştu.

 “2018 BÜTÇESİNDE KADINA YER YOKTUR”

2017 yılı merkezi yönetim bütçesi içinde ASPB ‘nin yüzde 4 olan payının 2018 bütçesinde yüzde 3.5’a indirildiğine de dikkat çeken Çetin, “ ASPB bütçesinde parasal olarak bir artış olmakla birlikte,  oransal bir düşüş vardır. Üstelik bu artış ne milyonlarca çocuk, engelli ve yaşlıya daha iyi bir sosyal hizmet sunmak için, ne de kadınların eşitliği içindir. Bu artış, oluşturulmaya çalışılan bağımlılık mekanizmalarını daha da arttırmak içindir. Öte yandan ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlerde erişimde ayrımcılık vb temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe olma niteliğini korumaktadır. Çünkü bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani yüzde 84’ü sosyal yardımlara ayrılmıştır. Üstelik sosyal yardımlara ayrıldığı söylenen bu pay adil dağıtılmadığı gibi, başka alanlardaki açıkları kapatmak için kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde ki uçuruma rağmen ASPB bünyesinde oluşturulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü( KSGM) işlevsiz bırakılmış, 2014 yılından bu yana da KSGM’ ne bakanlık bütçesinden ayrılan pay azalmaya devam ederken, siyasal ilişkilere eklemlenmiş olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bütçesi ise yüzde 50 artmış durumdadır. Yani daha önceki bütçelerde olduğu gibi 2018 bütçesinde de kadına yer yoktur. “diyerek sözlerini tamamladı. Habertrak/Serhat Yeşilipek/Canlı

“Ayrımcı zihniyet bütçelere de yansıdı”

Tekirdağ’da KESK’li kadınlar, Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çekti. Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çeken KESK’li kadınlar, “AKP’nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz. ”dediler. KESK’Lİ KADINLARDAN 2018 BÜTÇESİNE TEPKİ Üç Kemaller Parkı’nda toplanan KESK’li kadınlar adına açıklama yapan Eğitim-Sen Tekirdağ […]

25 Aralık 2017 'da eklendi ve kez izlendi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ