WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika
Yavuz Yalçın

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR TEKİRDAĞ’DA

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR TEKİRDAĞ’DA
Bu haber 12 Aralık 2019 - 16:19 'de eklendi ve kez görüntülendi.

1938 YILI

 

Cumhuriyet’in 15. Yılı nedeniyle Vilayet Gazetesi’nde yayımlanan bir yazıda Tekirdağ’ın 15 yıl içinde sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmeleri anlatılmaktadır. Bu yazının Halkevleri Çalışmaları başlığı altındaki bölümünde şöyle denilmektedir:

“Tekirdağ Halkevi 24 Haziran 932 tarihinde kuruldu. Halkevinin ilk teşekkülünde üye adedi 233 kişi iken bugün bu mevcut 500’e yükselmiştir. Çalışma hayatı itibariyle altı yaşına giren Halkevimiz her yurtdaşın şuurlu faaliyetine sahne olmayı gaye bilmiştir. Altı yıl içinde Halkevimizin başardığı işler çok verimli olmuştur. Halkevimizin dokuz şubesi de talimatnamenin esaslarına uyarak kendilerine düşen ödevleri iyi bir başarılıkla yapmaktadırlar. Geçen 937 yılında temsil şubemiz Sayın valimizin teşebbüs ve himayeleri ile 28 müsamere vermiş ve (20.000) yurtdaşımızın tiyatro zevkini ve bedii heyecanını tatmin etmiştir. Ulusal günlerimizin kutlanması, büyük adamların hatıralarına saygı gösterilmesi, istidatlı gençlerin yetiştirilmesi, inkılap prensiplerinin yayılması, fakir öğrencilerin yemek ve kitap ihtiyaçlarının sağlanması, yoksul hastaların muayene ve tedavilerinin temini, köy gezileri yapılarak hasta köylülerin yerlerinde muayene edilmesi ve gerekenlerin hastaneye kaldırılması, Halkevinde bir poliklinik açılarak fakir hastaların muayyen günlerde tedavi edilmeleri gibi özlü işler yurtdaşlarımızın çok faydalanmasına yaramıştır.”

xxx

         Aynı tarihli gazetede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 15. Yıl kutlamalarında, halkı aydınlatmak ve Cumhuriyet Devrimleri hakkında konuşmalar yapmak üzere seçilen hatipler de belirtilmiştir. Söz konusu konuşmacılar şunlardır:

1-Kültür Müdürü Emin ATAÇ

2-İlköğretim Müfettişi Rüştü BÜKE

3-Doktor Lütfi OĞULTÜRK

4-Tarih Öğretmeni Hikmet ÇEVİK

5-Halkevi İdare Memuru Hilmi YÜCEBAŞ

6-Namık kemal İlkokulu Müdürü İhsan TARHAN

7-Öğretmen Sabriye OLCAN

8-Öğretmen Emine ALÇAY

9-Öğretmen Adil AKÇAY

10-Öğretmen Arif ERGUN

11-Sebzeci Zekeriya BIÇAKLAR

xxx

Tekirdağ Halkevi yayınlarından olan “Cumhuriyet’i 15.Yılında

Tekirdağ” adlı broşürde Tekirdağ’daki eski eserlerle ilgili şu bilgiler verilmiştir: “…Tekirdağ’ında sanat eserlerinden Hicri 961 Yılında Mimar Koca Sinan tarafından Sadrazam Rüstem Paşa’ya yaptırılan cami vardır. Rakoçi Prensinin yemekhanesi ve çeşmesi de tarihi kıymeti haiz eserler arasındadır. Bundan 200 yıl önce menfi olarak yerleşen Macar Milli Kahramanı Rakoçi’nin namına burada bir çeşme üzerindeki Türkçe ve Macarca kitabede Rakoçi’nin Üçüncü Ahmet’le, Birinci Mahmut’un müttefiki ve misafiri olduğu kaydedilmiştir.”(Gökhan DURAK, Yüksek Lisans Tezi, İzmir-2006)

 

1939 YILI

11-K.San.-1939 (Ocak) tarihinde Vali ve C.H.P Başkanlığı’na CHP Genel Sekreterliği’nden Gn.Sekr.adına Erzurum Milletvekili Dr. Fikri Tuzer imzalı bir telgraf gelir. Telgraf “Bu yıl vilayetiniz dahilinde açılacak halkevleri hakkında malümatı acele beklemekteyiz.” demektedir.

Bundan sonra konu ile ilgili şu yazışmalar yapılır:

C.H.P Genel Sekreterliği’nden İçişleri Bakanlığına Genel sekreter adına Erzurum Milletvekilinin (adı belirtilmemiş) imzasıyla bir yazı gönderilir. 25-K.Sani-1939 (Ocak) tarih ve 11682 sayılı yazıda; Tekirdağ Halkevi’nin çalışmalarının yavaşladığı, haberleşme amacıyla gönderilen yazı ve genelgelerin gereğinin yapılmadığı, yapılan tekitlere karşın gereğinin yerine getirilmediği v.b konulara değinilmekte ve bu İl’in durumunun dikkate alınması istenmektedir.

Aynı tarihli ve benzer konulu bir yazı da yine aynı imza ile Tekirdağ valiliği ve C.H.P Başkanlığına yazılır. Bu yazıda “Vilayetiniz içinde bu yıl nerelere halkevi açılması uygun görülüyorsa bunların bildirilmesi veya açılmayacaksa hiç olmasa açılamayacağı hakkında malümat verilmesi üç dört defa tekit edildiği halde hiçbir cevap vermeyişiniz hayretle karşılanmıştır…Bundan sonra cevap verilse bile muameleye konulamayacağını teessürle bildiririm.” denilmektedir.

 

xxx

Halkevi’nin bu yıldaki çalışmaları yerel gazetenin 23 Şubat tarihli gazetesinde üç haberle yer alır. “Halkevi Bayramı” başlıklı haberde halkevlerinin kuruluş yıldönümünün 19 Şubat’ta kutlandığı anlatılır. “Mili Şefimiz ve Halkevleri” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün halkevleri hakkındaki görüşüne yer verilir. “Çorlu Halkevi Binası” başlıklı haberde Çorlu’ya yapılacak olan halkevinden söz edilir. (Belge:17)

 

xxx

Behçet KEMAL ÇAĞLAR’ın 22 Mayıs 1939’da Tekirdağ’a gelerek Halkevi’nde verdiği konferans 25 Mayıs tarihli gazetede şu şekilde haberleştirilmiştir:

“Tekirdağımıza gelen Halkevleri Müfettişi Behçet kemal ÇAĞLAR 22 Mayıs 939 pazartesi gecesi Halkevi salonunda bir konuşma yaparak Ebedi Şefimiz hakkında yaratılan ve irfan kaynağı olan halkevlerinin kültür, iktisat mevzularında nuru hakikatın  efkarı milliyenin tenevvürü için genç, münevver yurtdaşlarımızın bu evlere üye yazılıp toplantıda bulunmaları lüzumuna ve birliğin yüksek bir vazife olduğuna dair Tekirdağlılarımızı irşat eylemiş, sonra Evin Musiki Kolu da bir konser vererek halk yüksek bir duygu ile dağılmıştır.”

(Sürecek)

 

Halkevi temsil kolu oyuncuları Başkan Raşit DRAMALI ile

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER