WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika

“Mutant virüs çocukları etkiliyor”

“Mutant virüs çocukları etkiliyor”
Bu haber 05 Nisan 2021 - 11:00 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Tekirdağ il temsilcisi Hüseyin Eren, Tekirdağ’da okullardan gelen haberlerde hastalanan öğretmen ve öğrenci sayılarının endişe verici düzeye ulaştığını söyledi.

Özellikle ilkokullardaki öğrencilerin maske ve mesafe konusundaki kurallara uymakta zorlandıklarını dile getiren Birleşik Kamu-İş il temsilcisi Hüseyin Eren; “Öğretmenlerin yaşam hakkını güvence altına alacak aşı uygulaması yapılmadan yüz yüze eğitime geçilmiştir. Tüm bu olumsuzluklar birleştiğinde yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı açısından  daha yararlı olacaktır. “diye konuştu.

“TEKİRDAĞ’DA SALGININ SEYRİNDE YÜKSELME GÖRÜLMÜYOR”

Aşı uygulaması yapılmadan yüz yüze eğitime geçildiğini dile getiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Tekirdağ il temsilcisi Hüseyin Eren; “Eğitimde öğretmenlerin aşılama sürecinin  Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere Covid-19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında, ülkemizde ve ilimizde salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. “şeklinde konuştu.

“HASTALANAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI ENDİŞE VERİCİ”

Mutant virüsün daha çok çocukları etkilediğinin altını çizen Tekirdağ il temsilcisi Hüseyin Eren; “Okullarımızdan gelen haberlerde, hastalanan öğretmen ve öğrenci sayılarımız endişe verici düzeye ulaşmıştır. Özellikle ilkokullardaki öğrencilerimiz maske ve mesafe konusundaki kurallara uymakta zorlandıkları görülmektedir. Ayrıca uzmanlar: “ 5 farklı ülkede koronavirüs  mutantlarının daha çok çocukları etkilediği, özellikle 0-9 yaş grubunda vaka sayısında artış rapor edildiğini , bunun nedeninin izah edilemediğini belirterek, zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor, bazen belli hastalık gruplarında daha çok hastalık yapıyor” denilmiştir. Bu da öğrenci, veli ve öğretmenleri büyük risk altında bırakmaktadır. MEB’in açıklamasında “Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Eğitimde ‘yerinde karar’ uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir” denildi. “ifadelerini kullandı.

“UZAKTAN EĞİTİME GERİ DÖNÜLMELİ”

Eğitimde yaşanan tüm sorunların uzaktan eğitime geri dönmek için yeterli olduğunu dile getiren Eren; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu:  Vilayetler ve kazalar umumi hıfzıssıhha meclisleri bölümünde;“Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklardan korunmak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler” denilmektedir. (Madde 27) Anayasamızda, Kişinin Hakları ve Ödevleri’nin ilk maddesi; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” (Madde 17) Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler; II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz”(Madde 42) denilmektedir. Görüldüğü üzere anayasanızda da yaşama hakkı eğitim hakkından önce gelmektedir. Ancak öğretmenlerin yaşam hakkını güvence altına alacak aşı uygulaması yapılmadan yüz yüze eğitime geçilmiştir. Bütün bunlardan sonra  meclisinizin (MEB  kararında da açıklandığı gibi) alacağı kararla yüz yüze eğitime ara verilerek,  uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı açısından  daha yararlı olacağını  düşünüyorum. “diyerek sözlerini tamamladı. Habertrak/Serhat Yeşilipek

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER