WEB TV

HaberTrak – Tekirdağ Haber – Tekirdağ Son Dakika

Orası için bütün engeller kalktı

Orası için bütün engeller kalktı
Bu haber 28 Haziran 2017 - 9:55 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Tekirdağ’da müstakil bir sanayi odası kurmak üzere yola çıkan Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti, olumlu görüş bildirmeyen TOBB’a karşı açtığı davanın ardından ‘olur’ vermeyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aleyhine açtığı davayı da kazandı.

Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Sarıoğlu, “Bilirkişi incelemeleri, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün mahkemeye sunulan verileri, idare mahkemeleri ve Danıştay kararları göstermektedir ki; Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Dört yıldır verdiğimiz hukuki mücadelenin sonuna geldik. Tekirdağlı sanayicilere hayırlı olsun” dedi.

Tekirdağ’da müstakil bir sanayi odası kurmak üzere yola çıkan sanayiciler, TOBB’dan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na karşı açtıkları davayı da kazandılar. Böylece Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulmasının önünde bir engel kalmadı.

26 Nisan 2013 tarihinde bin 40 sanayicinin imzasıyla müstakil bir sanayi odası kurmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’NE (TOBB) başvuran Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti, süresi içinde cevap alamayınca başvurunun zımnen reddedildiğini belirterek mahkemeye gitti. Toplam bin 485 kalburüstü sanayicinin faaliyet gösterdiği Tekirdağ’da bağımsız sanayi odası kurulmasına Ankara 1. İdare Mahkemesi vize verdi. Mahkemenin bu kararının ardından davalı TOBB, Danıştay’a başvurarak kararın iptali istemiyle temyize gitti. Ancak Danıştay 8. Dairesi TOBB’un temyiz başvurusunu 13.04.2016 tarih ve E: 2016/1238, K: 2016/3662 sayılı kararıyla reddetti.

TOBB, bu yargı kararlarının ardından Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulabilmesi için yasaya göre onama makamı olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na olumlu görüş bildirdi. Bakanlıkta tıpkı TOBB gibi Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti’nin 16.02.2016 tarihli başvurusuna yasal süresi içinde yanıt vermeyerek zımnen reddetti. Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti Başkanı Ömer Sarıoğlu bu gelişme üzerine Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne başvurarak kararın iptalini istedi. Ankara 14. İdare Mahkemesi, davacının 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5. Maddesinde öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın zımnen ret kararının yersiz olduğuna, Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulmasının önünde yasal bir engel bulunmadığına oybirliğiyle karar verdi.

Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin kararında (E. 2016/2633, K: 2017/707) şöyle denildi: “Buna göre; Tekirdağ ilinde müstakil bir sanayi odası kurulabilmesi için 5174 sayılı kanunun 5. Maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği Ankara İdare Mahkemesi’nin 17.09.2015 tarih ve E.2013/1580, K. 2015/1595 sayılı kararı ile saptanmış olduğundan, hukuk devleti ilkesi gereğince maddi ve hukuki yönden uygulanabilir nitelikte olan bu karar uyarınca davacının talebinin, 5174 sayılı kanunun 5. Maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği kabul edilerek değerlendirilmesi ve buna göre işlem tesis edilmesi gerekirken, anılan karar dikkate alınmayarak 5174 sayılı Kanunun 5. Maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediğinden hareketle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline Anakara Bölge İdare Mahkemesi istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

SARIOĞLU: 4 YILDIR YÜRÜTTÜĞÜMÜZ HUKUKİ SÜRECİN SONUNA GELDİK

Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyet Başkanı ve Tekirdağ Sanayiciler Derneği (TEKSANDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5. Maddesine göre sanayi odası, TOBB’un olumlu görüşü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın oluru üzerine kurabiliyor. Tekirdağ sanayi siciline kayıtlı 1485 firmadan 1040 firmayı temsil eden sanayicinin imzasıyla başvurarak kanunda belirtilen ‘mevcut sanayicilerin yarısının imzasıyla başvurulur’, şartını yerine getirerek adım attık. Bilirkişi incelemeleri, Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün mahkemeye sunulan verileri, idare mahkeme ve Danıştay kararları göstermektedir ki; Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulmasının önünde yasal koşullar açısından bir engel bulunmamaktadır. Dört yıldır verdiğimiz hukuki mücadelenin sonuna geldik. Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluşunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onama kararının ardından resmen açıklayacağız. Tekirdağ Sanayi Odası, bölgemiz sanayicilerine, gelişimine katkı sunacağı kesin olan Tekirdağ’a hayırlı olsun.”

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER