DOLAR 32,8345 % 1.01
EURO 35,3594 % 1.02
GRAM ALTIN 2.470,57 % 1,56
ÇEYREK A. 4.039,38 % 1,56
BITCOIN 65.949,09 1.284
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava 32°

ORMANLAR KATLEDİLECEK

110 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALAN TAHRİP EDİLECEK

 

GNAYS TAŞ OCAĞI İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ormanlık alanlar taş ocağı faaliyetlerine açılacak. Çimento Sanayi ve T.A.Ş., duvar kaplamaları ve süslemelerde kullanılan gnays ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. ÇED süreci başlayan proje ile yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan gnays taş ocağı tarafından tahrip edilecek. Gnays Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile bölgedeki ormanlık alan yok olacak.

Eğer bu projeye onay çıkarsa Saray ilçesinde orman vasfındaki yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğündeki arazide maden ocağı işletecek. Maden ocağı açılması ormanlık alanlar tahrip edilecek ve doğal denge bozulacak. Taş ocağı çevreyi kirletecek, arıcılık faaliyetleri ve tarımsal gelir azalacak. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının yeri değişecek ve kirlenecek.

Duruma tepki gösteren TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; “Madencilik şirketi, çevreye ve insan sağlığına duyarlı çalışacağını çevredeki bitki örtüsünü ve doğal yasamı koruyacağını iddia etmektedir. Bilinen örnekler, bu konuda şirketlerin samimi olmadıkları yönündedir. Ayrıca bu konuda maden şirketine inanmak, geri dönüşümü olmayan bir riski gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çünkü bu durum, şirketin haksız çıkması durumunda koşullarının laboratuar ortamında kolayca geri alınabileceği bir deney değildir.”diye konuştu.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Güngörmez Mahallesi Mevkii, F20 a1 Nolu pafta, RN;39180(ER:3447594) no’lu ruhsat, 78,34 hektar alan mevkiindeki Çimento Sanayi ve T.A.Ş tarafından yapılması planlanan “90810 Ruhsat nolu “Gnays Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi “ projesi ile ilgili olarak Bakanlığınıza sunulan ÇED Başvuru Dsyası Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin 8. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED süreci başladı.

YER ALTI SU KAYNAKLARINA DOĞRUDAN ZARAR VERECEK

Taş ocağının Ergene Nehri kaynağı bölgesinde ormanlık alanlara zarar vereceğini ve su kaynaklarının doğrudan bu projeden etkileneceğine dikkat çeken TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; “Ormanlık alanda yapılacak projenin ÇED başvuru dosyasının  eksik ve hatalı yönleri olduğunu söyleyen TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; “ÇED Başvuru dosyası mevzuat açısından eksik, hatalı ve kusurludur. Proje alanı Ergene Nehri kaynak bölgesinde olması, mevcut alanın orman alanı olması (Endemik bitki ve faunası olması) nedeniyle geri dönüşü olmayan büyük tahribata neden olacağı gerekçesiyle itirazımız; Anayasanın 56. Maddesine göre “ Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin yükümlülüğü, vatandaşların görevidir.” Zira dilekçemizin ileriki bölümlerinde açıklanacağı üzere proje konusu açık işletme yönetiminde, ocak alanlarında patlatma ile yerinden sökülecek olan toplam 250000 ton/ yıllık posa malzemesinin tamamı proje alanı içerisinde kurulacak kırma-eleme tesislerinde boyutlandırılarak ve daha sonra stoklanacak olup, bunların sonucunda bölgede hava, su, toprak kirlenecek; bununla birlikte insanların, hayvanların, kuşların, bitkilerin, böceklerin, balıkların (Ergene Nehri) yaşadığı çevrenin bozulmasına, sağlıklı ve dengeli yaşama hakkının ihlal edilmesine, neticede “ sağlık hakkı” , “çevre hakkı” ‘nın özü nedeniyle Anayasanın 17. maddesinde düzenlenen yaşam hakkına aykırılık oluşturacaktır. Anayasanın 17. maddesinin birinci fıkrasında ; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” denilmektedir. Buna göre kişinin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma hakkı birbirleriyle sıkı bağlantıları olan, devredilmez, vazgeçilmez temel haklardandır. Bu haklara karşı her türlü engelin ortadan kaldırılması da devlete görev olarak verilmiştir.” şeklinde konuştu.

 KIRMA- ELEME TESİSİ KÖYLÜNÜN  YAŞAM ALANINA ZARAR VERECEK

 Kırma- eleme tesisinin bölge köylüsünün yaşam alanlarına zarar vereceğini ifade eden TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; “Bahse konu Kırma-Eleme ocağının çalışmaya başlanması ile köylülerin, evcil ve yaban hayvanlarının yaşadıkları alanlar; aşağıda açıklanacağı üzere çevre kirlenmesine uğrayacaktır. Diğer yandan yaşadıkları alanlarda peyzaj bozulması gerçekleşecektir. 10 Haziran 2003 tarih ve 4881 no.lu kanunla onaylanarak,27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde “insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir” şeklinde tanımlanmıştır. Proje alanı 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ ili çevre düzeni planına göre proje alanı orman alanları ve Yeraltı suları besleme alanları (YAS) içerisinde yer almaktadır. Hem orman hem de yer altı su besleme alanında kurulması planlanan tesis orman ekosistemine ve yer altı sularına zarar vereceği açıktır. İnsanlar; bir yandan yaşadıkları çevre ile (coğrafyanın, doğanın kendilerine sunduğu imkânlar, fırsatlar, zorluklar nedeni ile)  etkileşim içindedir, Diğer yandan da üyesi olduğu toplumla etkinlik içindedir. Bu etkinliğin kaynağı ise kendisinde toplanmış olan manevi yanıdır. Ruh sağlığı tam ve eksiksiz bir toplumsal varlığın oluşturulması, devamının sağlanması, geliştirilmesi ve korunması; öncelikle yaşamın sürdürüldüğü çevrenin sağlıklı bir ortama sahip olmasına bağlıdır. Dengeli ve sağlıklı bir yaşama ortamı; hava-su-toprak açısından kirlenmeye maruz kalmamış, barındırdığı doğal varlıkları ile bir bütün olan çevredir.”değerlendirmesinde bulundu.

KALKER VE ALTIN MADENLERİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Bölgede bu tip faaliyetlere emsal kararlarla izin verilmediğini hatırlatan TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; Coğrafyada yapılan her bir değişiklik, değişik sonuçlara sebep olmaktadır. Anayasanın 17.maddesinde açıklanan hakkın teminat altına alınabilmesinin yolu, işte en başta yaşadıkları çevrenin sağlıklı ve dengeli bir çevre olarak varlığını devam ettirmesinden geçmektedir. Yaşam alanlarının, çevrelerinin kirlenmesi, bunun sonuçları, var olan kültüre edeceği etkiler Anayasanın 17.maddesinde teminat altına alınan hakları da zedelemektedir.  Proje, bu bölgedeki yaşayan halka ulaştırılan suyun temin edildiği su havzasının kirlenmesine ve kullanılmaz hale gelmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla söz konusu su havzasının korunmasını sağlamak, Anayasada teminat altında olan haklarımızın zedelenmesi önlemektir. Aynı bölgede bu tip faaliyetleri kapsayan projelerde, Danıştay E: 2010/3901 – K: 2010/7379 İçtihat kararı emsal alındığında Dereköy Altın madeni, 25.09.2013tarih ve esas no 2011 / 6086  karar no 2013/6315 sayılı kararı ile de Çukurpınar köyü patlatmalı kalker ocağı için, keşif ve bilirkişi incelemesine gerek duyulmadan İptal kararı verdi. Son olarak ta Çanakkale İdare Mahkemesi 2015/595 esas sayılı kararında da “Danıştay On dördüncü Dairesi 27.09.2013 Tarih ve E:2011/16443 K:20136444 sayılı kararı da bu yöndedir. Anayasa`nın 56. Maddesi : Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” İfadelerini kaydetti.

ARICILIK FAALİYETLERİ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Trakya arısı koruma alanına zarar verileceğini söyleyen TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat; “Üstelik bölge arıcılıkta mutlak koruma altındadır. Trakya arısı 30/06/2010  Tarih  ve 29 sayılı olurları ile  Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Yıldız dağlarının tamamına yakınında Trakya Arısı koruma kapsamındadır. Ancak Proje dosyasında Tarım bakanlığının koruma kararından söz edilmemektedir. “diyerek sözlerini tamamladı. Habertrak/Serhat Yeşilipek

.

 

110 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALAN TAHRİP EDİLECEK   GNAYS TAŞ OCAĞI İÇİN ÇED SÜRECİ BAŞLADI Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ormanlık alanlar taş ocağı faaliyetlerine açılacak. Çimento Sanayi ve T.A.Ş., duvar kaplamaları ve süslemelerde kullanılan gnays ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. ÇED süreci başlayan proje ile yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğündeki […]

11 Aralık 2023 - 11:29